top of page

Privacy voorwaarden

Persoonsgegevens die worden verwerkt

Stichting Tennispark Nederhorst zal slechts die persoonsgegevens over U verwerken, die U zelf bij het invullen van een aanmelding voor de huur van een tennisbaan hebt verstrekt. Het verwerken, iedere handeling met een persoonsgegeven, gebeurt in het kader van toestemming, gerechtvaardigd belang, wettelijke plicht en contractuitvoering. Het betreft enkel verwerkingen die vereist  zijn in  genoemde kaders.

 

Baanhuur.nl

Stichting Tennispark Nederhorst heeft een verwerkingsovereenkomst met Baanhuur.nl afgesloten. Stichting Tennispark Nederhorst heeft de Privacy Voorwaarden van Baanhuur.nl geaccepteerd. In deze voorwaarden ligt vast welke persoonsgegevens zijn vastgelegd en wat daarmee gebeurt.

 

Waarom uw gegevens nodig zijn

Stichting Tennispark Nederhorst verwerkt Uw persoonsgegevens om U nieuwsberichten alsmede andere tennis gerelateerde berichten en om te reserveren en factureren. Verder gebruiken wij Uw gegevens om contact op te kunnen nemen als U daarom verzoekt, en/of  om U schriftelijk (per e-mail en/of per post) te kunnen benaderen, indien dat nodig of gewenst is.

 

Hoe lang worden uw gegevens bewaard

Stichting Tennispark Nederhorst bewaart Uw persoonsgegevens niet langer dan strikt nodig is om de doelen te realiseren, waarvoor Uw gegevens worden verzameld. Uw gegevens  worden niet langer dan een jaar bewaard indien er geen overeenkomst met U tot stand komt of indien de overeenkomst wordt beëindigd. Bij uitschrijving als huurder zullen de gegevens na een jaar worden gewist.

 

Uw gegevens delen met anderen?

Stichting Tennispark Nederhorst verstrekt Uw gegevens niet aan derden, alléén indien dit nodig is voor de uitvoering van een overeenkomst met U, of om te voldoen aan een wettelijke verplichting of na toestemming.

Gegevens inzien, aanpassen of verwijderen

U hebt het wettelijk recht om Uw persoonsgegevens in te zien, te corrigeren of te verwijderen. U kunt een verzoek tot inzage, correctie of verwijdering sturen naar baanhuur@indoortennisnederhorst.nl

 

Beveiligen

Stichting Tennispark Nederhorst neemt de bescherming van Uw gegevens serieus en neemt passende maatregelen om misbruik, verlies, onbevoegde toegang, ongewenste openbaarmaking en ongeoorloofde wijziging tegen te gaan.

bottom of page